Dret administratiu

Dret administratiu i contenciós administratiu

Ofereix assessorament jurídic a persones físiques i a empreses en qualsevol qüestió relacionada amb les Administracions públiques:

  • Emissió d'informes i dictàmens
  • Assessorament a empreses i particulars en les relacions amb les Administracions públiques
  • Assessorament a institucions i entitats públiques
  • Dret mediambiental
  • Contractació Administrativa
  • Assessorament a empreses concursants i adjudicatàries
  • Assessorament a empreses públiques
  • Recursos administratius en tot tipus de procediments i recursos contenciós-administratius davant de tots els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu