Dret civil

Dret civil i processal civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

  • Obligacions i Contractes : Assessorament, redacció de contractes i resolució conflictes sobre contractació
  • Assessorament i defensa completa en qüestions de propietat, drets de garantia, drets de la persona i drets fonamentals.
  • Dret Reals: Arrendaments, propietat horitzontal , transaccions, permutes, drets de superfície i altres drets reals.
  • Dret de família: assessorament i resolució de conflictes. Procediments de separacions, divorcis, parelles de fet
  • Dret de successions: testamentaries, incapacitacions
  • Fundacions, patronats i Associacions
  • Responsabilitat civil