Dret fiscal

Dret fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional, en els següents:

 

 • Assessorament fiscal i comptable puntual i/o recurrent de persones físiques com jurídiques.
 • Assessorament i planificació en el tancament de l’Impost sobre Societats.
 • Declaracions Tributàries.
 • Representació i defensa davant l’Administració Tributària i davant els Tribunals de qualsevol instància.
 • Reclamacions econòmico-administratives.
 • Emissió d’informes de qualsevol qüestió tributària.
 • Planificació fiscal, tant en persones físiques com en persones jurídiques per tal d’optimitzar recursos.
 • Assessorament en operacions d’adquisició i transmissió d’empreses o negocis professionals.
 • Assessorament en operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions no dineràries, etc.).
 • Auditories fiscals (Due Diligence) i revisions fiscals.
 • Assessorament en operacions immobiliàries.
 • Assessorament en operacions vinculades i preus de transferència.