Dret laboral

Dret laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social, bàsicament en les següents àrees

 • Negociació col·lectiva i mediació en conflictes col·lectius
 • Aspectes laborals relacionats amb transaccions empresarials (Expedients de Regulació de Treball, fusions, reorganitzacions, vendes o adquisicions)
 • Contractació laboral i acomiadaments individuals
 • Classificació professional
 • Contractes d’alta direcció
 • Prevenció de riscos laborals
 • Auditories laborals (prevenció de riscos laborals, contractes, obligacions amb la Seguretat Social)
 • Procediments davant la jurisdicció social i la contenciós- administrativa
 • Inspecció de treball
 • Seguretat Social, jubilació i invalidesa
 • Recursos humans