Dret mercantil

Dret mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

  • Assessorament societari, contractació mercantil , govern corporatiu.
  • Assessorament en operacions societàries : fusions i adquisicions, private equity, mercat de valors, reestructuracions societàries
  • Conflictes societaris
  • Impugnació d’acords socials, accions de responsabilitat i competència deslleial

El Departament de Dret mercantil compta amb un subdepartament específic , dedicat a:

  • Dret concursal i Restructuracions , amb un marcat caràcter multidisciplinar