Dret penal

Dret penal i processal penal

Assessora en els següents àmbits:

  • dret penal preventiu
  • dret penal processal : econòmic patrimonial; societari i empresarial; mediambiental; urbanístic; falsedats documentals; delictes contra els treballadors ; delictes contra les administracions públiques; imprudències professionals; delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial; delictes contra les relacions familiars ; delictes de les noves tecnologies, delictes contra l’honor