Dret portuari

Dret portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS oferint assessorament en qualsevol dels seus àmbits

 • Disseny i creació d’estructures jurídiques portuàries o relacionades amb aquest àmbit
 • Assessorament en matèria de ports i costes
 • Domini públic portuari
 • Domini públic marítim terrestre
 • Autoritzacions i Concessions administratives per a la construcció i explotació de ports esportius
 • Assessorament en la gestió portuària dels concessionaris o entitats gestores de ports esportius
  • Relacions entre concessionaris i usuaris
  • Relacions amb l’administració portuària
  • Assessorament econòmic financer a concessionaris en el planteig de la l’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal. Planificació fiscal de totes les operacions
  • Consultes derivades de la gestió portuària diària
  • Redacció de contractes i de documentació
  • Redacció de Reglaments particulars d’explotació i policia de cada port
  • Procediments administratius i sancionadors
  • Abandonaments d’embarcacions
  • Procediments de suspensió de serveis als usuaris
  • Normativa a la que cal donar compliment com a gestor portuari
 • Renovació de concessions
  • Preparació de tota la documentació i estratègia per a la participació en concursos públics per a la renovació de concessions
  • Realització d’estudis econòmics financers per a la sol·licitud de noves concessions.
  • Planteig global de tota la operació a nivell d’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal. Planificació fiscal de totes les operacions.
  • Disseny de les estratègies a seguir per a l’accés dels antics usuaris als nous elements portuaris
 • Redacció de contractes d’amarratges per a grans eslores
 • Negociació de contractes de cessió del dret d’ús d’amarratges per a grans eslores.
 • Assessorament i gestió en estructures societari financeres per la compra venda d’ embarcacions i amarratges
 • Normativa de Clubs Nàutics i associacions esportives sense ànim de lucre, en general