Dret urbanístic

Dret urbanístic

Assessora tant a l’administració, empreses i particulars en els següents àmbits

  • Assessorament en tramitació de projectes urbanístics
  • Planificació, gestió i disciplina urbanística
  • Negociacions amb l'Administració
  • Convenis urbanístics
  • Drets de béns, expropiacions forçoses, aigües, mines, costes