Propietat intel·lectual

Propietat intel·lectual

Ofereix assessorament jurídic en relació a tots els drets relacionats amb l’activitat intel·lectual i creativa de les empreses i els particulars, tant en la seva vessant contractual ( transmissió i explotació de drets, etc..) com de la defensa dels drets derivats de la propietat intel·lectual

  • Drets d’autor
  • Drets de la Propietat Industrial (marques, patents i dissenys)
  • Drets d' imatge
  • Dret de la publicitat
  • Competència deslleial