Fiscal - Tributari

Reconeixement d’entitat privada de caràcter social

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Arrel de la recent modificació de la Llei del IVA, a partir de l’1 de setembre 2012

tots aquells serveis prestats a persones físiques que es relacionen amb la pràctica de l’esport passen a tributar del tipus impositiu reduït actual del 8% al tipus general del 21%.

Lincrement d’un 13 % de la subjecció del IVA d’aquests serveis, ens porta a plantejar-nos si seria millor que els Clubs sol•licitessin el reconeixement d’entitat privada de caràcter social davant l’Administració Tributaria, seguint el procediment establert per la normativa, a efectes que aquests serveis -que es podien facturar al tipus reduït- estiguessin exempts d’IVA,

El reconeixement només es pot sol•licitar per aquells Clubs que reuneixin les següents condicions:

a. Entitat sense ànim de lucre. Si hi ha beneficis es destinen a la realització d’activitats exemptes.

b. Càrrecs de presidents o representants siguin gratuïts.

 

Davant d’aquesta pujada de l’IVA, és difícil establir una regla general d’actuació en quant a si és convenient iniciar el procediment de sol•licitud de reconeixement d’entitat de caràcter privat social, i aplicar l’exempció de l’IVA, doncs s’ha d’analitzar cada cas:

   - s’ha de veure l’import d’IVA que es paga i suporta,

   - els percentatges d’ingressos facturats amb IVA i sense IVA.

   - les previsions de futures inversions d’infraestructures o instal•lacions,

   - i com es reflexarà la pujada de l’IVA, és a dir, si s’incrementaran els preus d’aquests serveis, o bé el Club assumiria aquest augment. Restem a la vostra disposició.