Laboral

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

 

 

 

És imminent que sigui publicada en el BOE una ordre ministerial que modifica la ordre ESS/484/2013 de 26 març que regula el Sistema Red, la qual obligarà a la incorporació al Sistema Red de tots els treballadors autònoms, tinguin o no treballadors, i per tant implícitament quedaran obligats també a la notificació telemàtica.

 

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El passat dimecres 25 d’ Octubre de 2017 va ser publicada en el BOE  la Llei 6/2017 de Reformes Urgents del Treballador Autònom en la que s'inclouen un seguit de novetats pel que fa el Règim d' Autònoms i així com novetats en matèria fiscal.