Laboral

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

 

 

 

És imminent que sigui publicada en el BOE una ordre ministerial que modifica la ordre ESS/484/2013 de 26 març que regula el Sistema Red, la qual obligarà a la incorporació al Sistema Red de tots els treballadors autònoms, tinguin o no treballadors, i per tant implícitament quedaran obligats també a la notificació telemàtica.