Articles

Titulacions nàutiques: gestió portuària.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El BOE d'1 de maig de 2019 s'ha publicat el Reial Decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen noves habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques.

A l'efecte de gestió de portuària, les novetats més rellevants són aquelles que amplien les atribucions a l'capità de iot, patró de iot i Patró d'Embarcacions d'Esbarjo i els permet l'habilitació per prestar "serveis remunerats" d'atracada, fondeig, remolc o desplaçament d'embarcacions d'esbarjo dins de les aigües corresponents a ports, ports esportius, així com el seu trasllat a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.

Els posseïdors dels títols de capità de iot (CI), patró de iot (PI) i patró d'embarcacions d'esbarjo (PER) podran ser habilitats per prestar de manera remunerada els següents serveis:

a) Prestar serveis de transport de subministraments, sempre dins les aigües interiors marítimes i de la mar territorial espanyols fins a una distància màxima de cinc milles des del port,

b) Realitzar activitats d'atracada, fondeig, remolc o desplaçament d'embarcacions d'esbarjo dins de les aigües corresponents a ports, així com el seu trasllat a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.

c) Realitzar proves de mar d'embarcacions d'esbarjo i motos nàutiques.

d) I el govern d'embarcacions destinades al socorrisme en platges.

Els posseïdors dels títols de capità de iot (CI) i patró de iot (PI) es poden habilitar per patronejar, de manera remunerada, embarcacions d'esbarjo transportant fins a 6 passatgers per a la realització d'excursions turístiques i la pràctica de pesca d'esbarjo, sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.

La nova atribució té serioses limitacions. Si bé permet una activitat professional, aquesta queda limitada a un màxim de 6 passatgers i només per excursions dins d'una distància màxima des de la costa de 5 milles.

Arxiu