Contractes

Contractes de cessió

Locals

MOD 1.- Contracte de cessió d''un dret d''ús sobre local: concessionària I societat
MOD 2.- Contracte de cessio d''un dret d''ús sobre local: concessionària/club
MOD 3.- Contracte d''adaptació de contracte anterior de local: concessionària / societat
MOD 4.- Contracte d''adaptació de contracte anterior de local: concessionària / club.

 

És molt difícil un contracte tipus, dons són molt variades las circumstancies de cada port en quant a locals comercials. Tot i això facilitem model que cada port pot adaptar a les seves necessitats.

 

Amarratges

MOD. 5.- Contracte de cessió del dret d''ús d''amarratge: concessionària / societat
MOD. 6.- Contracte de cessió del dret d''ús d''amarratge: concessionària / club
MOD. 7.- Contracte d''adaptació de contracte anterior de cessió del dret d''ús d'' amarratge: concessionària / societat
MOD. 8.- Contracte d''adaptació de contracte anterior de cessió del dret d''ús d''amarratge: concessionària / club
Aquests contractes regulen les cessions del dret d''ús par tot el termini de la concessió i/o llarga durada.
MOD 9.- Contracte de cessió del dret d''ús de curta durada
Els típics "arrendaments" d''amarratge.
MOD. 10.- Contracte de prestació de servei portuari d''amarratge per embarcacions en trànsit.
Fulletó-contracte ( per simplificar tràmits) pels transeünts.
MOD 11.- Sol·licitud d''autorització d''amarrament temporal en trànsit
Aquesta sol·licitud esta pensada perquè la signin els patrons d''embarcacions que paren al port per fer gestions o per anar a dinar en un dels seus restaurants.

 

Serveis

MOD 12.- Contracte d''autorització de serveis

 

Per a Industrials

MOD 13.- Contracte de prestació de servei d''avarada