Derecho penal

Derecho penal y procesal penal

Assessora en els següents àmbits:

  • dret penal preventiu
  • dret penal processal : econòmic patrimonial; societari i empresarial; mediambiental; urbanístic;  falsedats documentals; delictes contra els treballadors ; delictes contra les administracions públiques; imprudències professionals;  delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial; delictes contra les relacions familiars ; delictes de les noves tecnologies, delictes contra l’honor